Fer hoteli

Izraz „samodostatan turizam“ danas široko rabe nevladine organizacije, vlade, poslodavci i druge skupine, a sukladno UNWTO (Svjetska turistička organizacija pri Ujedinjenim narodima) samodostatan turizam je turizam koji vodi k upravljanju svim resursima na način da gospodarske, društvene i estetske potrebe mogu biti ispunjene uz zadržavanje kulturološkog integriteta, osnovnih ekoloških procesa, biološke raznolikosti i sustava očuvanja života.

Samodostatan razvoj turizma može se postići isključivo ako se u obzir uzmu i prava radnika. To znači da radnici u sektoru trebaju biti u mogućnosti ostvariti svoja prava na slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje te trebaju raditi u stabilnim i sigurnim uvjetima, uz pristojnu plaću.

Započeli smo razvijati sveobuhvatniji adresar hotela i turističkog poslovanja globalno, koji bi omogućio radnicima da uživaju svoja prava na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja. To bi nam također osiguralo i mehanizam efikasnijeg pružanja podrške sindikatima u njihovim naporima da se organiziraju kako u multinacionalnim hotelskim lancima, tako i kod lokalnih / neovisnih operatera.

Brojni su izvrsni primjeri sindikalnih inicijativa u tom području, a koji su usmjereni na poštivanje prava i ovim putem najtoplije pozdravljamo „Inicijativu Fer hoteli Hrvatska“ koja ima za cilj promovirati hotele u kojima su potpisani kolektivni ugovori, a radnička prava se poštuju.

S proaktivnim pristupom možemo dobiti potporu šireg sindikalnog pokreta i civilnog društva, osiguravajući priznavanja sindikalnih prava kao sastavnog dijela samodostatnog turizma.

U solidarnosti,

Ron Oswald,
glavni tajnik